- parafia pw św Jana Chrzciciela międzychód

Idź do spisu treści

Menu główne


MAŁŻEŃSTWO

Poniższe informacje narzeczeni otrzymują przy zgłoszeniu ślubu i ustalaniu terminu.

SPOTKANIE I

Do biura parafialnego (w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego) zgłaszają się narzeczeni nie wcześniej jak trzy miesiące przed ślubem . Na spotkanie z Ks. Proboszczem narzeczeni umawiają się telefonicznie.
Przy pierwszym spotkaniu następuje spisanie protokołu kanonicznego badania narzeczonych (do tego niezbędna jest obecność obojga narzeczonych).
Wymagane dokumenty:
metryki chrztu do sakramentu małżeństwa z adnotacją o bierzmowaniu (ważna jest trzy miesiące), ten dokument znajduje się w parafii, gdzie udzielony był chrzest. Jest to bardzo ważny dokument,   bez niego traci sens cała wizyta. Dokumentu nie trzeba przynosić jeżeli chrzest był w parafii, gdzie będzie zawierane małżeństwo.
zaświadczenia z USC miejsca zameldowania narzeczonej lub narzeczonego
jeżeli ma być ślub konkordatowy, a więc ze skutkami cywilno  – prawnymi. Zaświadczenie to jest ważne trzy miesiące.
zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego.
zaświadczenie o spotkaniach w Parafialnej Poradni Życia Małżeńskiego. (kontakt: Pani Katarzyna Mleczak
tel. 600   370 172).
dokładne dane świadków (imiona, nazwisko, wiek, zawód, adres).
dowody osobiste.
Świadectwo ukończenia religii z ostatniej klasy szkoły średniej
Zapowiedzi w parafii zamieszkania (to zaświadczenie wydaje ksiądz po spisaniu protokołu kanonicznego badania narzeczonych).
Po spisaniu protokołu i zgłoszeniu zapowiedzi narzeczeni otrzymują kartki do dwóch (lub jednej) spowiedzi przed ślubem.
Istotne jest, aby narzeczeni wcześniej skontaktowali się z organistą, który miałby grać na ceremonii ślubnej:
Pan Krystian Dobkiewicz: tel. 602
763 536
Państwo Pospieszni: tel. 669
440 095
Pan Milan Drzewiecki: tel. 606
654 467
Dekorowanie kościoła i wybór kwiaciarni należy do par które w danym dniu biorą ślub. Pary te kontaktują się ze sobą i podejmują wspólną decyzję.
Każda para składa ofiarę Panu Kościelnemu w kwocie 20 zł. za obsługę ceremonii i przygotowanie dywanu wzdłuż kościoła.


SPOTKANIE II

W tygodniu przed ślubem narzeczeni telefonicznie umawiają się na spotkanie w celu skompletowania dokumentów oraz odbycia instrukcji co do przebiegu ceremonii   zaślubin.
Przedkładamy brakujące dokumenty:
odbyte dwie (went. jedna) spowiedzi przedślubne u dowolnie wybranego spowiednika ( jedna po spisaniu protokołu; druga w tygodniu przed ślubem; przystępując do konfesjonału proszę zaznaczyć, że jest   to spowiedź przedślubna pierwsza lub druga).
zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach.

W dniu ślubu, przed rozpoczęciem ceremonii świadek przynosi do zakrystii obrączki i kartki od spowiedzi o ile nie zostały dostarczone wcześniej.
Do zakrystii zgłasza się także kamerzysta i fotograf w celu omówienia pewnych szczegółów.
Wszystkie inne propozycje co do przebiegu ceremonii zaślubin każda para omawia z Ks. Proboszczem.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego